@ PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI

Smuteční síň ve Slaném

Funeral hall in Slané

2023
Martin Prokš, Marek Přikryl
studie

2023
Martin Prokš, Marek Přikryl
study

Úvahy nad samotným vzhledem síně ovlivnily dva pohledy – celkový pohled na architekturu spojenou s pohřbíváním a zúžený pohled na kontext Slaného, resp. významná přítomnost Slánské hory. Funerální architektura tvoří od nepaměti dějiny architektury. Pro kult pohřbívání byl napříč kulturami vždy použit kámen, jako výhradní a výsostný zdroj. Ve Slaném je zároveň kult pohřbívání spojen se Slánskou horou, kde vícero kultur využilo v průběhu svých dějin čedičový masiv pro pohřební rituály. Zároveň je slánská hora jedním z posledních čedičových kup českého středohoří a čedič, jako místní fenomén, byl ještě v nedávných dobách používán pro dlažbu.
Symbolem vstupu je předsíň tvořící vstupní partii s širokým otvorem přes celou šířku objektu. Následuje dvojice mohutných dveří otáčivých kolem své vertikální střední osy. Uvnitř síně čeká návštěvníka všeobjímající a nevšední slavnostní atmosféra, vytvořená pronikajícími slunečními paprsky skrze kameny ve fasádě. Čelní fasáda orientovaná na jihovýchod bude mít silný efekt, kdy paprsky slunce budou uvnitř zářit skrz kameny právě ze směru katafalku. Interiér je odtržen od okolí, na danou chvíli nezatěžuje mysl vnějším světem. Kámen působí jako filtr mezi dvěma světy. Nábytek a vnitřní vybavení jsou naopak měkké, dřevěné, teplé, bližší člověku.
Symbolem vstupu je předsíň tvořící vstupní partii s širokým otvorem přes celou šířku objektu. Následuje dvojice mohutných dveří otáčivých kolem své vertikální střední osy. Uvnitř síně čeká návštěvníka všeobjímající a nevšední slavnostní atmosféra, vytvořená pronikajícími slunečními paprsky skrze kameny ve fasádě. Čelní fasáda orientovaná na jihovýchod bude mít silný efekt, kdy paprsky slunce budou uvnitř zářit skrz kameny právě ze směru katafalku. Interiér je odtržen od okolí, na danou chvíli nezatěžuje mysl vnějším světem. Kámen působí jako filtr mezi dvěma světy. Nábytek a vnitřní vybavení jsou naopak měkké, dřevěné, teplé, bližší člověku.