@ PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI

Zázemí přehrady U Prutu

Background of the U Prutu dam

2023
Martin Prokš, Marek Přikryl
soutěž 2020
projekt 2021-2022
realizace 2023

2023
Martin Prokš, Marek Přikryl
competition 2020
project 2021-2022
realization 2023

U „Jabloneckého moře“ začala být situace s rostoucím počtem stánků bez adekvátního zázemí neúnosná a město v roce 2020 přistoupilo k vyhlášení soutěže na tři různé lokality. „U Prutu“ je z nich jednoznačně nejvíce městská, což je dané blízkým sídlištěm, hřištěm, probíhající promenádou, cyklostezkou a pláží. Zázemí „U Prutu“ je prvním z řady těchto plánovaných objektů, které jsou základním spojovacím článkem rozdílných míst. Kiosek zde volně pluje v nové mlatové ploše a s výhodou tak využívá více směrů přístupu i stávajících stromů, které se tím staly součástí celku. Jako jediný z navrhovaných objektů zázemí bude fungovat po celý rok. Dům je po třetinách rozdělen na kiosek, kryté sezení a veřejná wc.
Stejně jako ostatní navržené objekty, i tento čerpá ze společných východisek:
- všechny objekty jsou lineární, podélně orientované, přimknuté ke stávajícím cestám
- staví se čelem k vodní hladině, která je určujícím prvkem celého dění
- mají srozumitelnou dřevěnou konstrukci s krytým zápražím
- vůči vzrostlým stromům vytvářejí protipól svojí horizontální hmotou
Jako celek se může zázemí zcela uzavřít lámacími dveřmi, které jsou umístěné na vnějším líci zápraží. Tato krytá pavlač spojuje nejen vnitřní funkce do jednoho celku, ale sjednocuje všechny navržené objekty okolo přehrady. Rozteče mezi fasádními prkny vizuálně oddělují lámací stěny od zbytku fasád, prostory jsou trvale větrány i v zavřeném stavu a část světla proudí během dne dovnitř i ven. Uzavíratelná obálka jasně vymezuje den / noc nebo otevřeno / zavřeno. Polaritu zdůrazňuje kontrastní barevnost vnitřku / vnějšku a jasná přední / zadní strana. Černý nátěr se staví neutrálně k barevným fasádám panelových domů za zády a posiluje dvoubarevnost.
Vznikne-li v budoucnu v okolí přehrady potřeba nového objektu, měl by být koncepčně shodný s již navrženými. Dispozičně se může přizpůsobit danému místu a potřebám. Podobně koncipované kiosky by pak podpořily přírodní různorodosti jednotlivých zákoutí přehrady.