@ PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI

Mateřská škola u přehrady

Kindergarten by the dam

2023
Martin Prokš, Marek Přikryl
soutěžní projekt

2023
Martin Prokš, Marek Přikryl
competition project

Školka je sama o sobě velkým herním prvkem, propojující zahradu a dům do jednoho celku. Navazuje na uliční čáru v ulici u přehrady a do ulice rybářská vytváří nároží, dům vyrůstající ze svahu, s pobytovou střechou volně navazující na okolní terén. Měřítkem (jednopodlažní dům) a volbou materiálů (dřevěný obklad, paluba, zelená střecha) se zapojuje do přírodního charakteru okolí přehrady. Zatravněným dvorem s herními prvky vytváří protipól zahradě se vzrostlými stromy. Rozdíl úrovní mezi střechou, pahorkem a dvorem otevírá řadu možností, jak s herními prvky a dětskou tvořivostí pracovat. Tento vnitřní svět s ponechaným smrkem by měl představovat nosné schéma, které je možné dovybavit, měnit, přizpůsobovat dětem. Každá třída má přímý vstup do dvora přes šatnu nebo přímo z herny/jídelny. Pobytová zelená střecha zvětšuje herní prostor, reguluje klima a navazuje na zelené plochy v okolí.