@ PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI

Rodinný dům v Rosicích

2022
Martin Prokš, Marek Přikryl
studie

2020
Martin Prokš, Marek Přikryl
study

Nový rodinný dům je navržen do stabilizované řadové zástavby s drobným měřítkem jedno až dvoupodlažních domů. Nahrazuje stávající, dispozičně a stavebně nevyhovující dům. Pouze sklep může dobře sloužit i nadále a bude zachován. Polozapuštěný sklep je zvenku navíc jednoznačně čitelný díky kvalitnímu provedení kamenného zdiva. Dům je tak doslova posazen na pevný sokl, charakteristický pro celou ulici. Kromě soklu zůstane zachována velká část příjemného zadního dvorku, bez kterého by dům nemohl plnohodnotně fungovat. Dvorek je obehnán různě vysokými zdmi z kamene, částečně i z betonu, doplněn o schodiště do vyšší úrovně s užitnou částí zahrady.
Dispozice s minimem chodeb je symetrická. Po stranách jsou ve dvou protilehlých pruzích skryty obslužné prostory (vstup, šatna, wc, schodiště, spíž, krbová vložka, nábytek). Střed zůstal volný, resp. obytný, s jasným předělem v polovině. Tomuto obytnému pruhu odpovídají okenní otvory na fasádě (šířky 4 m).
Přes své kompaktní rozměry se dům v okolní zástavbě přiměřeně prosadí jasnou symetrií fasády a materiálovým odstupem. Štíty zůstávají slepé, bez oken. Zadní fasáda odpovídá přední, pouze s drobnými odlišnostmi: otvor v přízemí nemá parapet, aby lámací okenní sestava umožnila přímý vstup z jídelny na dvorek. Ve vikýři v podkroví je naopak vzhledem k umístění koupelny okno sníženo parapetem. Materiál vnějšku tvoří hliníkový falcovaný plech, pokrývající jak střechu, tak fasádu, v tmavě červené barvě.