Parkovací dům na Dědině

Parkovací dům na Dědině

2017
Martin Prokš, Marek Přikryl, Lucie R. Dřevíkovská, Jan Kolář, Radek Michlík
soutěžní projekt, 3. cena

2017
Martin Prokš, Marek Přikryl, Lucie R. Dřevíkovská, Jan Kolář, Radek Michlík
competition, 3rd place

Parkovací dům navazuje na přírodní protihlukový val podél Drnovské ulice, přebírá jeho výšku, prodlužuje jej a zakončuje křižovatku Drnovská / Ciolkovského. Dům zároveň přebírá podobu valu, popínavé rostliny jej zcela obepínají a spolu s vegetační střechou vytvářejí zelenou stavbu, proměnnou v čase spolu s ročním obdobím. Cílem je vytvořit parkovací dům adekvátní místu, půdorysně maximálně využívající potenciál pozemku, s parterem podél rušné ulice s plánovanou tramvají. Nízká výška je kladem pro blízký obytný dům, nestíní jej a svým půdorysem jej obtáčí ze dvou stran. Vstup do garáží, namířený na plánovanou tramvajovou zastávku, zároveň nabízí prostor pro umístění kavárny. Půdorysně dům uprostřed vytváří atrium, které je nezastřešené a do všech pater včetně suterénu přivádí vzduch a světlo. Spolu se systémem ramp vytváří prostorovou hru přes všechna podlaží.

ocenění:
3. místo Martin Prokš, Marek Přikryl, Lucie R. Dřevíkovská, Jan Kolář, Radek Michlík