Lávka přes řeku Lubinu v Příboře

Pedestrian bridge over river Lubina in Příbor

2015
Jan Bursa, Martin Prokš, Marek Přikryl
soutěžní projekt, odměna

2015
Jan Bursa, Martin Prokš, Marek Přikryl
mention, competition project

Jemný oblouk převádí komunikaci přes řeku ve stejném místě, jako to činí lávka stávající. Z kontextu promenády vyplynula lávka se subtilní konstrukcí, s horní mostovkou a lehkým zábradlím, jenž navazuje na předpolí, volně probíhá přes lávku a vytváří dojem nepřerušované spojnice obou břehů.

Volíme betonovou rámovou konstrukci s dodatečným předpětím rámové příčle pro bezúdržbové a efektivní využití konstrukčního materiálu. Pro hloubku vjemu a pro vybočení ze standardního vizuálu betonových konstrukcí jsou boční plochy pemrlovány a zvláštní pozornost je věnována zábradlí z nerezové oceli s patřičně pojednaným detailem ukotvení a napojení. V příčném řezu je nosná konstrukce jednoduchého obdélníkového průřezu s celkovou šířkou 3,00 m a světlou šířkou mezi zábradlím 2,50 m. Šířka je zvolena s ohledem na dlouhodobý výhled. Celek doplňuje dvojice stožárů veřejného osvětlení, které vyvažují horizontální linii vodní plochy a navržené lávky.

Light arc of the new bridge over river Lubina with its subtle structure and stainless steel handrail follows the concept of the riverfront giving the impression of uninterrupted connecting line between both banks.

The pre-stressed reinforced concrete frame effectively uses the potential of the material. No elastic bearings will significantly reduce maintenance costs in the future. The cross section is simple rectangle with the total width 3.00 m and clearance between railings is 2.50 m. Two pairs of street lighting masts on both banks counterbalance the horizontal composition.