Manuál pro opravy obecních bytů pro Prahu 7

Municipal Housing Refurbishment Manual

2015
Martin Prokš, Marek Přikryl
publikace

2015
Martin Prokš, Marek Přikryl
User’s guide (publication)

Obecní byty na Praze 7 dosud trpěly nekoncepčním zacházením, kvůli němuž docházelo k nevhodným úpravám a postupné degradaci hodnotných prvků. Tento problém se Praha 7 rozhodla řešit novým nástrojem ̶ Manuálem, který by měl vést k zodpovědným opravám. Vzhledem k množství bytů a financím není v současné době v silách městské části zpracovat na každou jednotku samostatný projekt, a proto vznikl koncept obecného návodu. Snahou je přistupovat k bytovému fondu s rozvahou a v co největší míře zachovat stávající materiály a řemeslné detaily, které dnes bohužel mizí. Často jsou to cenné, i když ne na první pohled rozpoznatelné prvky související s dobou vzniku bytu, které však ve výsledku zvyšují jeho celkovou hodnotu i přes možné navýšení počátečních nákladů na repase, repliky atd. Základem Manuálu je soubor rozhodnutí, zda daný prvek zachovat či nahradit. Často byť jen základní zachování dřevěných parket, dlažby, dveří, oken, svítidel a detailů vede k výraznému posunu ve vnímání kvality bytu.
Manuál je ke stažení zde:
MANUÁL

Municipal housing in Prague 7 went through many refurbishments without any respect for architectural qualities and details. The aim of the Manual is to define an interior as a whole, to look closely at used materials and rare details that are nowadays rapidly disappearing. Praise goes to Prague 7 local authority that decided to follow new strategy and to improve the living standard in this quarter.
You can download the Manual here:
User’s guide