Prostor mezi obchodními domy Labe a Forum v Ústí nad Labem

Public space between two commercial centers in Ústí nad Labem

2015
Martin Prokš, Marek Prikryl
soutěžní projekt, společné 1. místo

2015
Martin Prokš, Marek Přikryl
competition project, 1st shared prize

Základní rozhodnutí je ponechat trh při jižní fasádě obchodního domu Labe a zkultivovat podmínky pro jeho existenci. Mezi konceptem soustředit trh do středu ulice nebo podpořit její okraje převážila idea města živená parterem. Nový trh má podobu pevných kójí, do kterých jsou začleněny kavárna, toalety, kontejnery na odpad a sklad. Kóje jsou rozvrženy v jednotném modulu 3 m a navazují na konstrukční osnovu obchodního domu Labe (12 m). Podnož, na níž se trh odehrává, je rozšířena o 1 m, očištěna od zábradlí a výškový rozdíl dorovnává rampa. Mohu tak volně přecházet mezi trhem, volným prostorem, stromořadím a protilehlým parterem u obchodního centra Forum. Volný prostor může být chápán jako nové tržní náměstí.
Nejviditelnějším prvkem je vložení markýzy – městského kšiltu. Podél celé fasády vzniká střecha, vykonzolovaná pět metrů do ulice, kryjící trh a dávající změně jméno a smysl. Výrazem je svou průsvitností podobná křídlu prvních letadel. V noci se z markýzy stává zářicí deska a světelný poutač. Konstrukce je samonosná, vložená jako celek a nezasahuje do konstrukce obchodního domu.
Plastika Labe zvaná Medúza stojící za rohem (Karel Kronych, 1973) zůstane zachována jako referenční bod na křižovatce a vklad městu. Socha bude vyspravena a naleštěna do městské parády. Dlažba bude vycházet ze základní mřížky z velkých dlaždic, která pokrývá centrum města. Mřížka prostupuje celým návrhem a navazuje na stávající stav.
Věříme v životaschopnost ulice vycházející z volného přecházení napříč – z jedné funkce do druhé a naopak: trh – volný prostor – alej – parter.

The concept is to leave the market adjacent to the facade of the commercial center and to cultivate its conditions. The new market has a form of a a row of boxes that is covered and united by a long, translucent marquise, a console of 5 meters, giving the reason and the name to the whole refurbrishment. The inserted construction is self-standing. Complementary to the market is a line of trees all along and the void inbetween with the fountain. The whole is connected to the urban tissue using the same pavement pattern.