rodinný dům v Jihlavě

The Family house in Jihlava

2011
Martin Prokš, Marek Prikryl
studie

2011
Martin Prokš, Marek Přikryl
study

Návrh je založen na co nejúčelnějším využití zahrady: chceme se vyhnout tupému umístění domu doprostřed parcely. Dům svou hmotou reaguje na okolní pozemky, od kterých je vždy v co nejmenší možné vzdálenosti odstoupen. Tyto vzdálenosti jsou dány územním rozhodnuítm. Dům stojí v severní části pozemku, uzavřená zadní fasáda kopíruje hranici parcely a na jih se potom všemi okny otevírá do velké zahrady, která zůstává volná a plná stromů.
Objekt je nepodsklepený, jednopoldažní s obytným podkrovím a bude zastřešen 2 pultovými střechami. Dispozice je rozvržena do 2 základních zón, denní a noční, které jsou vzájemně odděleny společným zázemím pro celý dům.

The project is aimed at the most efficient utilization of the garden: we want to avoid the dull and thoughtless placement of the house structure to the middle. The structure’s bulk reacts with the surrounding lots, which distance is always kept at a minimum level. The distance is given by the local authority. The house stands in the northern part of the lot, while the enclosed back façade copies the lot’s boundaries with all windows opening to the southern garden, which remains free, and full of trees.
The structure is without basement, built one floor with a double-board, roofed attic. The house is disposed into 2 basic zones, night and day, separated from each other by a common space.

publikováno:
Dům & Zahrada 2/2014

published:
Dům & Zahrada 2/2014