rekonstrukce víkendového domu v Liticích u Plzně

The Reconstruction of a Weekend House in Litice

2011
Martin Prokš, Marek Přikryl
studie

2011
Martin Prokš, Marek Přikryl
study

Dům z roku 1929 původně pro 2 rodiny je v dobrém stavu a snadno přizpůsobitelný novým potřebám: přidáváme nové věci do staré obálky, respektující charakter stavby i zdobnost v jejích detailech. Do přízemí domu je vloženo nové jádro - pec - integrující krb, kuchyň, jídlenu i wc, do prosotru krovu jsou vloženy dva obytné kontejnery. Nová “pec” je těžká, masivní a výhřevná, a bude pro svou zemitost odlita technologií dusaného betonu s viditelnými pracovními sparami. Naopak kontejnery jsou lehké a dřevěné, obložené překližkou, a opřené o původní stropní trámy. Krov je navíc ozdoben původním tělesem komína a plnou vazbou krovu.
Součástí domu je zahrada se vzrostlou jabloní, starým chlívkem a vodní pumpou. Chlívek se využije jako dílna s pracovním stolem a jednoduchým lůžkem na vloženém patře pro příležitostné přespání.
Z chlívku dnes stojí pouze obvodové zdi do výšky cca 2 m, které se dozdí, s repsektem vůči původní siluetě i otvorům v čele, původní pultová střecha však bude mít větší sklon a prostor pod ní se využije jako útočiště s jednoduchým lůžkem na vloženém patře. Dílna se otevírá do zahrady posuvnými dvoudílnými vraty s horním pojezdem, okna mají jednoduché zasklení do ocelových profilů. Omítka je ručně házená, jádrová, s finální vrstvou vápenného mléka.

A house from the 1929, originally designed for two families, is in a good state and easily customisable: we enclose new things into an old envelope, respecting the character of the structure and the ornamentation in its details. The ground floor gets a new interior - a stove - integrating a hearth, kitchen, dining room and the sanitary units. The space of the rooftruss je většinou jenom roof truss, tak jak chceš.. truss is occupied by two housing units. The new “stove” is heavy, massive and warming - cast with the technology of pounded concrete with visible mould seams, to give an earthy feel. Contrary to the “stove”, the housing units are light and wooden, faced with plywood, and propped against the original ceiling beams. The roof truss carries the original chimney-piece and a full binding.
Connected to the house is a garden with a tall apple-tree, an old shed, and a water pump. The shed can find its use as a studio with a work-top and a simple bed on a fitted floor, for occasional over-nights. The remaining perimeter walls (about 2m in height) need a refinishing with the respect to the former silhouette and the outlets in the front. The original board roof will have a more prominent slant, with the space underneath, serving as a background for a simple bed on a fitted floor. The façade is hand-mortared, fibred, with a final layer of limestone milk.